Om P2J Solutions

Vi är ett oberoende företag med konsultverksamhet och utveckling av analysverktyg.

Partnerskap

Vi lägger stor vikt vid partnerskap där personliga relationer, glädje och samarbete är minst lika viktigt som kompetens och kvalitet. Vi drivs av att tillsammans med kunden ta fram innovativa kostnadseffektiva lösningar där kundens behov och förutsättningar står i fokus.

Life Cycle Management

P2J Solutions är specialister inom Life Cycle Management (LCM) och ILS/RAM/LCC där vi hjälper våra kunder att hitta den rätta balansen mellan nytta och kostnad. Vi arbetar i hela systemets livscykel, från koncept och systemutveckling till upphandling, drift & underhåll och avveckling. Till vår hjälp har vi etablerade metoder som prövats och förfinats under mer än 50 år, och analyser som görs med hjälp av egenutvecklade eller befintliga verktyg. Vi är verksamma inom järnväg, försvar, energi, bygg & fastighet samt eventbranschen.

Analys och optimering

Utöver gedigen mångårig kompetens inom verksamhetsområdet kan vi även genomföra avancerade kostnads/nytto-analyser, t.ex reservdels- och underhållsoptimering, simulering av drift- och underhållsscenarion och Livslängdsanalyser (LCC). När existerande analysverktyg inte uppfyller kundens behov har vi även möjlighet att utveckla kundanpassade analysverktyg.

Vi har ett stort kontaktnät inom vårt verksamhetsområde och har dessutom tillgång till expertkompetens inom angränsande områden, t.ex System Safety och teknisk dokumentation.

P2J Solutions genomför även utbildning och coachning av personal inom LCM/ILS/RAM/LCC.