Strategiska analyser

Vi genomför avancerade kostnads/nytto-analyser, t.ex reservdels- och underhållsoptimering, simulering av drift- och underhållsscenarion och Livslängdsanalyser (LCC). När existerande analysverktyg inte uppfyller kundens behov har vi även möjlighet att utveckla kundanpassade analysverktyg. Vi tror att resultat och kundnytta blir som bäst när vi utvecklar analysverktyg integrerat med konsultverksamheten och i kundens miljö.

Kostnadsanalyser

Investeringskalkyl
Lönsamhetskalkyl
Samhällsekonomisk analys
Livscykelanalyser (LCC)
Hållbarhetsanalys
Ekonomisk dataanalys & visualisering

Verksamhetsanalyser

Life Cycle Management (LCM)
Investeringsstrategi
Upphandlingsstöd
Optimering & simulering
Dataanalys och visualisering
ILS/RAM/Safety