Vår historia

Problemlösning är väldigt roligt… Efter ca 60 års gemensam erfarenhet inom området kostnadseffektivitet och samhällsnytta ville vi vidareutveckla konceptet, hitta nya problemområden och ta det till nya marknader.

I teknikvärlden är det oftast produkten eller affären som är i fokus mer än relationen och människan. Vi blev snabbt eniga om att det är de mjuka värderingarna som är viktigast för oss och som driver oss. Det är inte lösningen på problemet i sig som är det viktigaste, utan på vilket sätt det görs; vilket mervärde det ger, vilken samhällsnytta man får och framförallt hur vi tillsammans med våra kunder utvecklas och har roligt på samma gång.

Glädje och utveckling går hand i hand. Att känna glädje i arbetet är en förutsättning för att kunna utvecklas i längden. Att utvecklas är en förutsättning för att kunna vara modern och kompetent. Att göra det tillsammans med våra kunder och samarbetspartners är en självklarhet för att kunna bygga en långvarig och gynnsam relation.

För oss är det viktigt att vara personliga, engagerade, flexibla och att se möjligheter och lösningar istället för problem.

För oss är det relationen och människan som står i centrum och vi står alltid axel mot axel med våra kunder, partners och kollegor!