Business management

Vi har lärt oss mycket genom åren genom att  jobba aktivt med LCM i projekt och organisationer. Vi har lärt oss både av framgångar och motgångar. Vår långa erfarenhet har givit oss insikt i vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra.

Vi vill gärna dela med oss av våra kunskaper och kan erbjuda följande tjänster:

  • Verksamhets & affärsutveckling
  • Projektledning
  • Coachning och kompetenshöjning av chefer, projektledare och beslutsfattare
  • Organisationsutveckling
  • Processer och rutiner
  • Interimschef