Asset management

Asset management inom LCM

I dagens samhälle satsas det enorma belopp som investeras i infrastruktur, stora komplexa tekniska system, fastigheter och olika anläggningar.

För att maximera avkastningen och samhällsnytta över tiden krävs ett kontinuerligt arbete med att optimera kostnad vs. nytta och på så sätt förvalta sina tillgångar på ett effektivt sätt.

P2J Solutions är specialister inom Life Cycle Management (LCM) och ILS/RAM/LCC där vi hjälper våra kunder att hitta den rätta balansen mellan nytta och kostnad. Vi arbetar i hela systemets livscykel, från koncept och systemutveckling till upphandling, drift & underhåll och avveckling. Till vår hjälp har vi etablerade metoder som prövats och förfinats under mer än 50 år, och analyser som görs med hjälp av egenutvecklade eller befintliga verktyg.

Analyser och underhållsoptimering

Utöver gedigen mångårig kompetens inom verksamhetsområdet kan vi även genomföra avancerade kostnads/nytto-analyser, t.ex reservdels- och underhållsoptimering, simulering av drift- och underhållsscenarion och Livslängdsanalyser (LCC). När existerande analysverktyg inte uppfyller kundens behov har vi även möjlighet att utveckla kundanpassade analysverktyg.

P2J Solutions genomför även utbildning och coachning av personal inom LCM/ILS/RAM/LCC.